Epasts: info@arbowindows.lv

Energopolitika

Mar 28, 2019
| Komentāri (0)

    Lai uzlabotu energoefektivitāti un veicinātu efektīvu energoresursu izmantošanu, 2018.gadā mēs esam ieviesuši un sertificējuši energopārvaldības sistēmu atbilstoši standartam ISO 50001. Tā rezultātā tiek samazināta ietekme uz vidi, kā arī samazinātas uzņēmuma enerģijas izmaksas.

 

Mūsu energopolitikas pamatā ir:

  • pieejamos resursus izmantot racionāli un ilgtspējīgi;
  • tiekties uz arvien energoefektīvāku darba procesu;
  • nodrošināt gan Eiropas Savienības, gan Latvijas Republikas enerģētikas likumdošanas prasību ievērošanu un izpildi;
  • atbalstīt energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegādi;
  • informēt darbiniekus, ņemt vērā to ieteikumus un zināšanas enerģētikas jautājumu risināšanā;
  • izglītot darbiniekus energoefektīvas darba prakses īstenošanā;
  • nodrošināt nepieciešamos resursus izvirzīto mērķu sasniegšanai;
  • regulāri pārskatīs jau paveikto un izvirzīt jaunus mērķus energopārvaldības uzlabošanā;
  • integrēt energopolitiku visos procesos.

Komentāri

Vieta jūsu jautājumiem

Vaicājiet, un saņemiet mūsu speciālista atbildi!

Cenu forma

Pieprasiet Jums nepieciešamā produkta cenu.
Failu izmērs < 6 MB
Pievienot failus